Refuzuri de a semna/contrasemna/aviza actele administrative (obiecţii cu privire la legalitate)

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele hotărârilor Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului – cu caracter normativ

Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute

Informarea în prealabil, din oficiu asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ

Minutele privind punctele de vedere exprimate de participanții la ședințe publice

Sedințele Consiliului Local (proiecte de hotărâre, minute)

Declarații de căsătorie

Alte documente